COVID-19

  Producten & diensten

  Vragen? Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger of bel naar +32 (0) 2 503 47 27

  Thuisscreening & bewaking op afstand van COVID-19-patiënten

  Beheeroplossingen van Philips voor populatiegerichte zorg kunnen zorgverleners, systemen, verzekeraars en overheden helpen bij het stroomlijnen en optimaliseren van patiënttoegangspunten met virtuele hulpmiddelen die zijn ontworpen rond de COVID-19-protocollen die zijn ontwikkeld door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

   

  Volgens het advies van CDC hebben oudere volwassenen evenals mensen met ernstige onderliggende medische aandoeningen zoals hartkwalen, diabetes en longziekten een hoger risico op ernstige ziekte gerelateerd aan COVID-191; wij kunnen u helpen uw populaties met een mogelijk verhoogd risico te identificeren en beoordelen, programma’s voor ambulante zorg en thuiszorg te realiseren, en deze patiëntenpopulaties op afstand te bewaken en voor te lichten.

   

  Het faciliteren van deze beoordelingen en zorgprotocollen kan mogelijk helpen het risico op blootstelling voor zowel patiënten als hun zorgteam te verminderen, en kan mogelijk de verspreiding van COVID-19 vertragen door het aantal onnodige ziekenhuisbezoeken of persoonlijke doktersafspraken te verminderen.

  De Medicare-beperkingen voor telezorg zijn versoepeld in reactie op COVID-19

   

  Patiënten in staat stellen hun toestand zelf te bewaken op afstand

   

  In de VS heeft Centers for Medicare & Medicaid Services(CMS) de regelgeving voor telezorg en virtuele zorg begin dit jaar en later nogmaals versoepeld als reactie op de COVID-19-pandemie. CMS heeft afgezien van de telezorgbeperking voor geografie en locatie van oorsprong voor Medicare Advantage-plannen, en staat artsen toe om grensoverschrijdend te werken.1

  Systematische door patiënten gerapporteerde uitkomsten

  De antwoorden van patiëntenpopulaties bij COVID-19-screeningsenquêtes evalueren

   

  Met de tool 'Virtuele screening voor COVID-19' kunnen individuen worden gescreend op risicofactoren en symptomen. Op basis van de antwoorden bij enquêtes worden aangepaste feedback en content verschaft. Via een op de populatie gebaseerd dashboard kan de zorgverlener de uitsplitsing van risicostratificaties bewaken en beoordelen en dynamisch filteren op basis van personen met het grootste risico op ziekte- of symptoomprogressie.

   

  De tool is ontworpen voor mensen met een laag risico en voor het bewaken van mensen met milde symptomen (zoals wordt aanbevolen door CDC) om de belasting van de gezondheidszorg te verminderen en het risico op verdere verspreiding te beperken.

  Patiëntbewaking op afstand

  COVID-19-symptomen bewaken naast onderliggende gezondheidsproblemen

  Met patiëntbewaking op afstand kunt u in contact blijven met de patiënt na een eerste virtueel bezoek of screening. Zo kunt u veranderingen in symptomen of onderliggende gezondheidsproblemen en risicofactoren bewaken met enquêtes en verbonden apparaten, en voorlichtingsmateriaal leveren. Het stelt uw zorgteam in staat om protocollen te volgen om tijdig en op de juiste manier te interveniëren wanneer de toestand van de patiënt verandert.

   

  Het klinische team van Philips heeft een protocol van 30 dagen geconfigureerd om patiëntenpopulaties op afstand te evalueren en te bewaken met betrekking tot mogelijke COVID-19-blootstelling en -symptomen. Dit protocol kan worden gebruikt als aanvulling op standaard of aangepaste klinische content en protocollen die beschikbaar zijn voor onderliggende aandoeningen. Hierdoor kunnen uw zorgverleners zich richten op patiënten met symptomen en risicofactoren met specifieke vervolgacties.

  Beheerplatform voor populatiegerichte zorg

  COVID-19-beoordelingen en -codes opnemen in uw workflows voor zorgbeheer

  Het inzetten van ons platform voor populatiegerichte zorg kan u helpen uw hoog-risicopatiënten te identificeren en prioriteit te geven. Dit gebeurt op basis van specifieke COVID-19-codesets die worden bijgewerkt in onze 'data dictionary’s'. Hiermee kunt u vervolgens cohorten en rapporten maken die specifiek zijn afgestemd op management van patiënten die mogelijk zijn gediagnosticeerd met het virus, of patiënten die de screening hebben gekregen. Deze informatie kan worden gebruikt naast waarschuwingen voor een hoog risico en populaties waaraan uw organisatie zorg blijft verlenen.

   

  Vervolgens implementeert u vooraf geconfigureerde beoordelingen aan de hand waarvan u patiënten kunt screenen en bewaken die mogelijk risico lopen op COVID-19. Zo kunt u patiënten effectiever behandelen via thuiszorgprogramma’s en tegelijkertijd rapporteren over zorggebruikuitkomsten voor een cohort van patiënten dat is gedefinieerd aan de hand van specifieke antwoorden op beoordelingsvragen.

  Wij staan u bij

  georganiseerd

  Georganiseerd om te helpen

   
  We hebben onze resources en mogelijkheden op elkaar afgestemd om zorgsystemen sneller toegang te kunnen geven tot informatie en zorgoplossingen, zodat een optimale patiëntenzorg kan worden geboden.

  aanpassen

  Actief aanpassen

   
  We passen onze producten en technologieën aan en ontwikkelen deze verder om u te helpen om te gaan met de complexiteit van de ziekte, patiëntenpopulaties en zorgomstandigheden.

  verbindingen

  Verbindingen maken

   
  We benutten onze infrastructuur en platformen om zorgteams met elkaar te verbinden en zorgsystemen zo efficiënt mogelijk te laten communiceren terwijl ze de voorbereiding, respons en herstelinspanningen zo goed mogelijk uitvoeren.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.