COVID-19

  Producten & diensten

  Vragen? Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger of bel naar +32 (0) 2 503 47 27

  Echografie in de strijd tegen COVID-19

  Echografie is waardevoller dan ooit door de steeds grotere rol die dit specialisme speelt in de strijd tegen COVID-19. Philips biedt een breed scala aan echografiesystemen voor het beoordelen en behandelen van aan COVID-19 gerelateerde long- en hartcomplicaties.

  Trainingen en hulpmiddelen voor echografie

  Longechografieserie van Dr. Sara Nikravan

  Video's

  Aanvullende trainingsmogelijkheden van Philips Ultrasound

  Informatiebronnen

  Neem contact op met uw expert in klinische dienstverlening of vertegenwoordiger van Philips Ultrasound:
  ultrasound.clinedu@philips.com ​

  Algemene verzoeken +1-800-229-6417/Lumify specifieke verzoeken +1-844-695-8643.

  Overwegingen voor artsen die spoedeisende en kritieke zorg verlenen

  Echografie kan worden gebruikt als hulpmiddel om bevindingen te identificeren die passen bij COIVD-19, de ernst van de ziekte te beoordelen en te helpen patiënten te bewaken en behandelen door snelle en nauwkeurige beoordeling van de hart- en longstatus mogelijk te maken.

  Mogelijke bevindingen van longechografie bij patiënten met COVID-19 zijn onder meer:

  • Verdikking en/of onregelmatigheden in de pleurale lijn
  • B-lijnen
  • Subpleurale consolidaties

  Gerichte cardiale echo-onderzoeken bij COVID-19-patiënten kunnen helpen bij het identificeren van:

  • Grootte en functie van het linkerventrikel
  • Grootte en functie van het rechterventrikel
  • Aanwezigheid van pericardiale effusie en aanwijzingen voor tamponade
  • Beoordeling van de volumestatus van de vena cava inferior ter ondersteuning van het vochtbeleid

  Overwegingen voor cardiologen en echografen

  Philips Ultrasound werkt samen met cardiologen en echografen om best practices voor hartonderzoeken te identificeren en te delen. De feedback van artsen aan Philips heeft de nadruk gelegd op de aandacht voor veiligheid tijdens beeldvorming, het vastleggen van de meest relevante beelden en gegevens, en een effectieve follow-upanalyse.

  pictogram aandachtsgebieden

  Aandachtsgebieden

  Hoewel er nog lang geen volledig beeld is van de hartschade die wordt veroorzaakt door COVID-19 hebben cardiologen symptomen en complicaties van longontstekingen aangewezen als belangrijke mogelijke aandachtsgebieden, met name myocarditis, longembolie en het risico op een acuut myocardinfarct.

  pictogram acquisitiefocus

  Acquisitiefocus

  Volgens de aanbevelingen van de American Society of Echocardiography (ASE) zouden bij echocardiografie de volgende hartparameters moeten worden verkregen om de ziekteprogressie en hemodynamische status van patiënten met COVID-19 te bewaken: functie van de linkerkant van het hart, functie van de rechterkant van het hart, cardiale hemodynamiek en tekenen van pericardiale effusie. Beoordeling van de rechterhartfunctie is belangrijk vanwege het mogelijke ontstaan van kortdurende longziekten of acute myocarditis, waardoor pulmonale hypertensie en acuut falen van de rechterkant van het hart kunnen ontstaan.

  veiligheidspictogram

  Veiligheid

  Voorzorgsmaatregelen met het oog op de veiligheid van zowel de zorgverlener als de patiënt hebben de hoogste prioriteit. Artsen hebben benadrukt dat met name het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en criteria voor het gebruik van TEE en minimalisatie van de onderzoekstijd cruciaal zijn. We adviseren het onderzoek zorgvuldig voor te bereiden en protocollen en technieken zoals 3D toe te passen, die de noodzaak van meerdere acquisities en wijziging van de transducerpositionering beperken. Voor zover mogelijk moeten metingen worden uitgevoerd op een afzonderlijk werkstation, of nadat de patiënt de onderzoeksruimte heeft verlaten.

  follow-uppictogram

  Follow-up

  Zorgverleners moeten ook rekening houden met de noodzaak van bewakings- en follow-uponderzoeken bij COVID-19-patiënten. De toepassing van consistente en reproduceerbare technieken en metingen is nuttig voor vergelijkingen. Sommige cardiologen adviseren ook identificatie of tagging van patiënten als COVID-19-patiënt in het patiëntendossier om opvragen en analyseren in de toekomst te vergemakkelijken.

  Galerij met klinische beelden

  Webinars en evenementen over COVID-19

  Point-of-care-echografie (POCUS) op de spoedeisende hulp voor COVID-19 met Dr. Rachel Liu

  Longechografie deel 1 met Martin Altersberger MD, Thomas Binder MD, FESC

  Longechografie deel 2 met Martin Altersberger MD, Thomas Binder MD, FESC

  Webinar longechografie en vraag & antwoord-sessie met Dr. Sara Nikravan

  Veranderende hartdynamiek bij COVID-19-patiënten: ervaringen uit de VS en Europa

  Infectiebestrijding op de spoedeisende hulp voor COVID-19 met Dr. Arun Nagdev

  ASE-verklaring over de bescherming van patiënten en dienstverleners op het gebied van echocardiografie tijdens de COVID-19-pandemie

  De praktische basis van point-of-care-echografie: de 5E's van COVID-19

  Echocardiografische benadering voor de beoordeling van patiënten met vermoede myocarditis

  Philips Ultrasound is uw bondgenoot in de strijd tegen COVID-19


  (Opmerking: de producten zijn mogelijk niet in alle regio’s verkrijgbaar. Neem contact op met uw lokale Philips-vertegenwoordiger voor informatie over de volledige beschikbaarheid van het portfolio.)

  Met systemen die eenvoudig kunnen worden gereinigd en die hoogwaardige beeldvorming bieden, helpt de technologie van Philips Ultrasound artsen om long- en hartaandoeningen bij COVID-19 patiënten tijdig en op betrouwbare wijze te beoordelen en te behandelen.

  •  

   EPIQ Elite  

   Philips EPIQ Elite ultrasound features an exceptional level of clinical performance, workflow, and advanced intelligence to meet the challenges of today’s most demanding practices. The EPIQ Elite platform brings ultimate solutions to ultrasound, with clinically tailored tools designed to elevate diagnostic confidence to new levels.

  •  

   EPIQ CVx  

   The EPIQ CVx is a dedicated cardiac ultrasound solution which brings significant advancements in functionality. This helps you deliver better care through higher processing power, exceptional imaging with more clarity & sharpness, improved exam efficiencies, and new robust & reproducible AIUS quantification.

  •  

   InnoSight  

   Philips InnoSight ultrasound system allows you to scan patients in more of the clinical places you deliver care. The compact & highly portable InnoSight ultrasound system, with its innovative ergonomic design and clinical versatility, allows you to bring ultrasound to patients, whether in the office, clinic, or hospital.

  •  

   Affiniti 70

   Philips understand the challenges you face. From a changing patient population to the need to maximize resources, the challenges can be considerable. Philips Affiniti helps you overcome these daily challenges so you can provide the best possible care for your patients every day. Affiniti offers a powerful combination of performance and workflow advances to enhance diagnostic confidence making it the choice of clinicians worldwide.

  •  

   CX50 Critical care

   You no longer have to trade performance for portability, the Philips CX50 POC system combines excellent image quality with a small, lightweight, and highly maneuverable cart, making it easy to bring premium performance ultrasound to the bedside.

  •  

   Sparq  

   Philips Sparq ultrasound system makes scanning and interpreting quality ultrasound images in the ICU simple, so you can work fast and with ease, giving you more time to focus on your patients.

  Wij staan u bij

  georganiseerd

  Georganiseerd om te helpen

   
  We hebben onze resources en mogelijkheden op elkaar afgestemd om zorgsystemen sneller toegang te kunnen geven tot informatie en zorgoplossingen, zodat een optimale patiëntenzorg kan worden geboden.

  aanpassen

  Actief aanpassen

   
  We passen onze producten en technologieën aan en ontwikkelen deze verder om u te helpen om te gaan met de complexiteit van de ziekte, patiëntenpopulaties en zorgomstandigheden.

  verbindingen

  Verbindingen maken

   
  We benutten onze infrastructuur en platformen om zorgteams met elkaar te verbinden en zorgsystemen zo efficiënt mogelijk te laten communiceren terwijl ze de voorbereiding, respons en herstelinspanningen zo goed mogelijk uitvoeren.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.