onderhoudsservices

Privacybeleid

Privacybeleid


Laatst bijgewerkt: [2018-11-06]


Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, Nederland Philips, wil dat u bekend bent met hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Deze privacyverklaring beschrijft onze praktijken in verband met informatie die we verzamelen via de website van de klantenserviceportal (CS-portal) die door ons wordt beheerd, vanwaaruit u deze privacykennisgeving raadpleegt, evenals via HTML-geformatteerde e-mailberichten die we u sturen dat link naar deze privacykennisgeving. 

 

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

 

"Persoonlijke gegevens" zijn gegevens die u identificeren als een individu of die betrekking hebben op een identificeerbaar individu, waaronder: 

 

 • Titel 
 • Voornaam 
 • Achternaam*
 • E-mailadres*
 • Telefoonnummer*
 • Telefoonextensie
 • Mobiele telefoon
 • Adres

Straat 

Plaats 

Postcode 

Land

 • Gebruikersinstellingen

Taal

Tijdzone

Land 

 • Gegevens verzameld bij gebruik van CS-portal **

Datum en tijd van inloggen 

IP Address

Browser gebruikt 

*Deze informatie moet worden verstrekt om de CS-Portal te gebruiken.

**Deze informatie wordt vastgelegd telkens wanneer een gebruiker inlogt op de CS-portal.

Hoe worden persoonlijke gegevens verzameld?

 

Wij en onze serviceproviders verzamelen persoonlijke gegevens op verschillende manieren, waaronder:

 • Wanneer we een gebruikersaccount van CS-Portal instellen (op uw verzoek). 
 • Wanneer een account voor u is ingesteld door een CPM in een faciliteit / organisatie. 
 • Een CPM (Customer Portal Manger) is een gebruiker die andere gebruikersaccounts kan maken en beheren. 
 • Handmatig verstrekt door de gebruiker op de profielpagina van de gebruiker.

Automatisch tijdens uw interacties met CS-portal:

 

Als u, in uw rol als CPM (Customer Portal Manager), persoonlijke gegevens over anderen aan ons of onze serviceproviders openbaar maakt in verband met de CS-portal, verklaart u dat u bevoegd bent om dit te doen en om ons toe te staan de informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacykennisgeving.

Wat is het doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens?

 

Wij en onze serviceproviders gebruiken persoonlijke gegevens voor onze legitieme zakelijke doeleinden, waaronder: 
 

 • Het bieden van de functionaliteit van het CS-portaal en het voldoen aan uw verzoeken. 

Om u de CS-Portal-functionaliteit te bieden, zoals het regelen van toegang tot uw geregistreerde account en het leveren van gerelateerde informatie. 

Om te reageren op uw vragen en uw verzoeken te voldoen, wanneer u contact met ons opneemt via een van onze online contactformulieren of op een andere manier, bijvoorbeeld wanneer u vragen, informatie over contracten of andere vragen via de portal indient. 

Reageren op de case (s) die u via de CS-portal hebt gemaakt 

Om u administratieve informatie te sturen, zoals wijzigingen in onze voorwaarden, voorwaarden en beleid. 

Om systeembeheerinformatie naar u te verzenden, zoals account-activeringsmails, e-mails met wachtwoordherstel en/of andere berichten met betrekking tot het CS-portaal waarvan we u op de hoogte willen stellen (bijv. belangrijke upgrades en timing daar buiten) 

Om u te contacteren om uw input over het gebruik van CS-Portal te verkrijgen en deze invoer te gebruiken om het te verbeteren. Om u toe te staan berichten te verzenden naar een andere persoon als u daarvoor kiest.

We zullen deze activiteiten uitvoeren om onze contractuele relatie met u te beheren en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

 • Persoonlijke gegevens verzamelen en/of anonimiseren.
   
 • Als we persoonlijke gegevens verzamelen en/of anonimiseren, worden deze niet langer als persoonlijke gegevens beschouwd. We kunnen dit doen om andere gegevens voor ons gebruik te genereren die we voor welk doel dan ook mogen gebruiken en openbaar maken. 

  We nemen deel aan deze activiteit omdat we een legitiem belang hebben. 
   
 •  Onze bedrijfsdoelen behalen.

Voor gegevensanalyse, bijvoorbeeld om de efficiëntie, functionaliteit en/of gebruikerservaring van het CS-portaal te verbeteren; 

Voor audits, om te verifiëren dat onze interne processen functioneren zoals bedoeld en voldoen aan wettelijke, regelgevende of contractuele vereisten; 

Voor fraude- en beveiligingsbewakingsdoeleinden, bijvoorbeeld om cyberaanvallen of pogingen tot identiteitsdiefstal te detecteren en te voorkomen;

Voor het ontwikkelen van nieuwe producten en services; 

Voor het verbeteren of wijzigen van onze huidige producten en services; 

Voor het identificeren van gebruikstrends, bijvoorbeeld het begrijpen welke onderdelen van het CS-portaal het meest interessant zijn voor gebruikers; 

Om onze zakelijke activiteiten te beheren en uit te breiden, bijvoorbeeld, om te weten welke delen van de CS-portal het meest interessant zijn voor onze gebruikers, zodat we ons kunnen concentreren op het voldoen aan de interesses van onze gebruikers, en Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren met betrekking tot de CS-portal. 

We nemen deel aan deze activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of omdat we een legitiem belang hebben.

Met wie worden persoonlijke gegevens gedeeld?

 

Wij onthullen uw persoonlijke gegevens:
 

 • Aan onze gelieerde ondernemingen voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacy kennisgeving; 
 • Aan onze externe dienstverleners die diensten verlenen zoals websitehosting, data-analyse, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen, klantenservice, e-mailbezorging, auditing en andere diensten;

 • Andere vormen van gebruik en onthullingen 

 

We gebruiken en geven ook uw persoonlijke gegevens vrij indien nodig of gepast, vooral wanneer we een wettelijke verplichting of legitiem belang hebben om dit te doen: 
 

 • Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Dit kunnen wetten zijn buiten het land waar u woont.

 •  

 • Om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties. 

Hieronder vallen ook instanties buiten uw woonland. 

 •  

 • Samenwerken met publieke en overheids autoriteiten 

Bijvoorbeeld wanneer we reageren op verzoeken en bevelen van rechtshandhavingsinstanties. 

 •  

 •  Om andere juridische redenen. 

Om onze algemene voorwaarden af te dwingen; en 

Ter bescherming van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze gelieerde ondernemingen, van u of anderen.

 •  

 • In verband met een verkoop of zakelijke transactie.

We hebben een rechtmatig belang bij het bekendmaken of overdragen van uw persoonlijke gegevens aan een derde partij in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of voorraad (inclusief in verband met eventuele faillissementen of soortgelijke procedures). Dergelijke derde partijen kunnen bijvoorbeeld een overnemende entiteit en haar adviseurs zijn.

Beveiliging 

 

We streven ernaar om redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te treffen om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, laat ons dit dan onmiddellijk weten in overeenstemming met de ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen? Onderstaande sectie.


Wat zijn uw rechten? Als u het volgende wilt:
 

 1. Vragen stellen over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens; 
 2. Verzoek om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te herzien, corrigeren, bij te werken, te onderdrukken of te beperken; 
 3. Verzoek om uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen;
 4. Uw toestemming voor ons gebruik van uw persoonlijke gegevens intrekken, zonder afbreuk te doen aan de wettigheid die voorafgaand aan deze opname wordt gebruikt; 
 5. Bezwaar maken tegen ons gebruik van persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden of voor onze legitieme zakelijke belangen, of
 6. Verzoek om een elektronische kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen met het doel deze naar een ander bedrijf te verzenden (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door toepasselijke wetgeving aan u wordt verstrekt), 


Neem contact met ons op "privacy@philips.com". We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Opmerking: in de CS-portal kunnen gebruikers hun persoonlijke gegevens bijwerken op de pagina met het gebruikersprofiel.

 

Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonlijke gegevens u wilt hebben gewijzigd, of u uw persoonlijke gegevens uit onze database wilt laten onderdrukken, of laat ons op een andere manier weten welke beperkingen u zou willen aanbrengen op ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor uw bescherming implementeren we alleen verzoeken met betrekking tot de persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek toe te sturen, en we moeten mogelijk uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren. We zullen proberen aan uw verzoek te voldoen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. 


Houd er rekening mee dat we bepaalde gegevens dienen te bewaren voor archiveringsdoeleinden en / of om alle transacties te voltooien die u bent begonnen voorafgaand aan het aanvragen van een wijziging of verwijdering. Er kan ook restinformatie zijn die in onze databases en andere records blijft en die niet zal worden verwijderd. ; Als u inwoner bent van Californië, jonger dan 18 jaar en een geregistreerde gebruiker van de CS-portal, kunt u ons vragen om inhoud of informatie die u hebt gepost naar de CS-portal te verwijderen door te schrijven naar "privacy@philips.com".

 

Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard? 

 

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig of toegestaan is t.a.v. het doel/de doelen waarvoor deze zijn verkregen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer:
 

(i) de tijdsduur dat we een doorlopende relatie met u hebben (bijvoorbeeld, zolang u een account bij ons hebt en deelneemt aan de CS-portal);
(ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij uw transacties voor een bepaalde periode registreren voordat we ze kunnen verwijderen);

(iii) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke statuten van beperkingen, rechtszaken of onderzoeken door regelgevende instanties). 

 

Gebruik van de CS-portal door minderjarigen 


Het CS-portaal is niet gericht op personen jonger dan zestien (16) en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van personen onder de 16 jaar. 


Jurisdictie en grensoverschrijdende overdracht 


Het CS-portaal wordt door ons beheerd en geëxploiteerd vanuit de Verenigde Staten van Amerika, India en Nederland en is niet bedoeld om ons te onderwerpen aan de wetten of jurisdictie van een andere staat, land of gebied dan dat van Nederland. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten hebben of waarbij we serviceproviders inschakelen. Door gebruik te maken van de CS-portal geeft u toestemming voor de overdracht van informatie naar landen buiten het land waar u woont, inclusief de Verenigde Staten van Amerika, die regels voor gegevensbescherming kunnen hebben die verschillen van die van uw land. In bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of beveiligingsinstanties in die andere landen mogelijk recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. 

 

Als u zich in de EER (Europese Economische Ruimte) bevindt, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan onze gelieerde ondernemingen of serviceproviders in niet-EER-landen die door de Europese Commissie worden erkend als een adequaat niveau van gegevensbescherming volgens EER-normen (de volledige lijst van deze landen is beschikbaar.


Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als voldoende worden beschouwd, hebben we adequate maatregelen getroffen, zoals onze https://www.philips.com/c-dam/corporate/ privacy / philips-privacy-rules-csb-data.pdf  Bindende bedrijfsregels voor klant-, leverancier- en zakenpartnergegevens </a> [en / of standaard contractuele bepalingen aangenomen door de Europese Commissie] om uw persoonlijke gegevens te beschermen. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door de bovenstaande link te volgen of contact op te nemen met privacy@philips.com.

 

Gevoelige persoonlijke gegevens 


We vragen u, dat u ons geen vertrouwelijke persoonlijke gegevens toestuurt (zoals sofinummers, informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrie of genetische kenmerken, en geen gevoelige gegevens openbaar maakt), criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) op of via het CS-portaal of anderszins aan ons. ;

 

Updates van deze privacyverklaring. 

 

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen. De LAATSTE UPDATE; De legenda bovenaan deze privacyverklaring geeft aan wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene Privacykennisgeving op de CS-portal plaatsen. Uw gebruik van de CS-Portal na deze wijzigingen betekent dat u de herziene Privacy kennisgeving accepteert. ;

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen? 

 

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over de manier waarop Philips uw persoonlijke gegevens gebruikt, neemt u contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op "privacy@philips.com". U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor uw land of regio, of bij een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.