Medisch Perspectief

Heart on Track: Patiënten met hartfalen opvolgen in hun thuisomgeving

Minder ziekenhuisopnames, een multidisciplinaire aanpak ondersteunen en de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling bewaken bij patiënten met hartfalen. Daar gaat het om binnen het Connected Care project ‘Heart on Track’ dat gebruikt maakt van de Philips Lion eCare. 
Philips ontwikkelde Heart on Track in het kader van actiepunt 19 van het e-gezondheidsplan, een initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. Deze eHealth oplossing streeft naar een lager aantal ziekenhuisopnames, ondersteunt een multidisciplinaire aanpak en bewaakt de behandeling van hartfalenpatiënten. 
Samen met de diensten Cardiologie van het UZA, het AZ Sint-Jan Brugge, Cliniques de l’Europe, het ZOL Genk en Virga Jessa Hasselt startte Philips midden april met de implementatie. Gedurende 6 maanden zullen 200 patiënten met hartfalen gebruik maken van de Philips Lion eCare Applicatie. Deze oplossing bestaat uit een Lion eCare tablet, een Bluetooth weegschaal en een Bluetooth bloeddrukmeter die samen een opvolgingstool vormen. Met deze drie devices kan de bloeddruk, het gewicht en de hartslag van elke patiënt op afstand ingelezen worden. De Lion eCare tablet, die verbonden is met de Lion eCare Clinical User Interface (CUI) toepassing binnen de dienst hartfalen van het ziekenhuis, kan eenvoudig worden gemonitord door hartfalenverpleegkundigen en geeft, wanneer nodig, alerts door aan de zorgactoren.
Met deze mobiele toepassing willen we gaan van een passieve klinisch therapie-opvolging naar een patiënt-centric therapie aansturing.”

Mario Huyghe

CEO Philips België

“Met deze mobiele toepassing willen we gaan van een passieve klinisch therapie-opvolging naar een patiënt-centric therapie aansturing”, vertelt Mario Huyghe, CEO Philips België. “Op die manier kunnen we de algemene kennis rond hartfalen verhogen en leren we hoe we er best mee omgaan. Daarnaast willen we vroegtijdig afwijkende resultaten opmerken en zo de aandoening beter opvolgen en controleren. Zo kunnen mogelijk ook (overbodige) hospitalisaties en complicaties vermeden worden.”
Lion eCare Tablet, Bluetooth Weegschaal, Bluetooth Bloeddrukmeter

Lion eCare Tablet

Deze tablet communiceert via UMTS (dankzij een SIM-kaart in de tablet) en indien nodig via Wi-Fi internet van de patiënt. Deze applicatie is ontwikkeld voor gebruikers zonder IT-kennis.

Bluetooth Weegschaal 

De Bluetooth Weegschaal communiceert metingen draadloos via het Continua Bluetooth protocol naar de tablet.

Bluetooth Bloeddrukmeter

Bluetooth Bloeddrukmeter, communiceert metingen draadloos via het Continua Bluetooth protocol naar de tablet.
Lees meer over eCareCompanion.

Geen silo's.
Geen grenzen.

 

Wij verbinden data, technologie en mensen met elkaar. Naadloos.

Contactinformatie

* Dit veld is verplicht
*
number one icon

Contactgegevens

*
*
*
number two icon

Bedrijfsgegevens

*
*
*

Philips waardeert en respecteert uw privacy. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u terecht op