Nieuwscentrum

5 maart 2018

Philips richt tijdens HIMSS 2018 de schijnwerper op intelligente, interoperabele oplossingen gericht op verbetering van zorgresultaten, optimaal functionerende zorgverlening en operationele efficiëntie

 • Met zijn oplossingen voor zorg-IT realiseert Philips een naadloze verbinding tussen mensen, gegevens en technologie om zo een antwoord te bieden op de grootste uitdagingen waar zorgverleners mee te maken hebben bij het realiseren van het viervoudige doel.
 • Technologieën gericht op adaptieve intelligentie combineren kunstmatige intelligentie met het diepgaande inzicht dat Philips heeft in de klinische, operationele en persoonlijke aspecten van de zorg om zo bij te dragen aan verbetering van de zorgresultaten, kostenbesparingen en verhoging van de patiënt- en personeelstevredenheid. 

AmsterdamKoninklijke Philips N.V., een wereldwijde marktleider op het gebied van gezondheidstechnologie, zal tijdens de HIMSS Conference & Exhibition van dit jaar (HIMSS18) aan de hand van nieuwe en verbeterde intelligente ‘connected’ zorgoplossingen een breed aanbod tonen van oplossingen voor populatiegericht gezondheidsmanagement, klinische informatica, cloud-technologie en geavanceerde analyses. Deze oplossingen zijn erop gericht om bij te dragen aan betere ondersteuning van de besluitvorming, beter functionerende zorgverlening en hogere operationele efficiëntie. 

 

De hoeveelheid en kwaliteit van de gegevens die beschikbaar zijn ter ondersteuning van de klinische besluitvorming rijst de pan uit, maar ondertussen blijven die gegevens gevangen binnen de verschillende deelorganisaties waar ziekenhuisorganisaties uit bestaan. Met het oog op de stijgende zorgkosten en dalende vergoedingen staan ziekenhuisbesturen ook voor de uitdaging van voortschrijdende consolidatie en het – daarmee samenhangende – ontstaan van gefragmenteerde IT-systemen. De invoering van het EPD (elektronisch patiëntendossier) en de problemen rondom interoperabiliteit vereisen naadloze gegevensdeling en samenwerking tussen systemen ter ondersteuning van zorgmedewerkers en verbetering van de klinische werkstroom. 

 

Philips heeft met de recente overname van Forcare, een toonaangevende aanbieder van softwareoplossingen voor interoperabiliteit op basis van open standaarden, zijn portfolio voor ‘deep healthcare informatics’ uitgebreid en is daarmee nu in staat te voorzien in naadloze en beveiligde integratie van gegevens in uiteenlopende ziekenhuissystemen en zorgomgevingen. In combinatie met IntelliSpace Enterprise Edition – een volledig pakket van interoperabele zorginformaticatoepassingen en -diensten om de kwaliteit van de zorg verder te helpen verbeteren – reikt Philips mogelijkheden aan om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds veranderende problematiek rondom beperkte budgetten en het beheer, de interoperabiliteit, beveiliging en optimale benutting van gezondheidsgegevens en IT-platforms.

Door onze diepgaande expertise op het gebied van zorg-IT, waar ook kunstmatige intelligentie een onderdeel is, in combinatie met de inzichten die voortkomen uit onze sterke klantrelaties neemt Philips een unieke positie in. Op die basis kunnen we het geheel aan gegevens en inzichten op alle afdelingen binnen een ziekenhuis ontsluiten. Zorgmedewerkers kunnen zo op het juiste moment over de juiste informatie beschikken.

Carla Kriwet

CEO, Connected Care and Health Informatics, Philips.

Tegelijkertijd is er, vanwege de verschuiving van zorg van het ziekenhuis naar goedkopere zorgsettings (zoals thuiszorg), behoefte aan een proactieve benadering van acute zorg en is precisiediagnostiek nodig om te helpen de gezondheid te bevorderen en de kosten voor hele patiëntpopulaties te verlagen. Met de overname van VitalHealth, een toonaangevende aanbieder van oplossingen voor populatiespecifiek gezondheidsmanagement gericht op gepersonaliseerde zorgverlening buiten het ziekenhuis, heeft Philips zijn portfolio voor gezondheidsmanagement uitgebreid met geavanceerde mogelijkheden voor zorgtrajectbeheer voor chronisch zieken waar meerdere settings en disciplines bij zijn betrokken en waarbij door de patiënt gemelde gegevens actief worden gevolgd.

 

“Door onze diepgaande expertise op het gebied van zorg-IT, waar ook kunstmatige intelligentie een onderdeel is, in combinatie met de inzichten die voortkomen uit onze sterke klantrelaties neemt Philips een unieke positie in. Op die basis kunnen we het geheel aan gegevens en inzichten op alle afdelingen binnen een ziekenhuis ontsluiten. Zorgmedewerkers kunnen zo op het juiste moment over de juiste informatie beschikken”, aldus Carla Kriwet, CEO, Connected Care and Health Informatics, Philips. “De kern van onze aanwezigheid op HIMSS dit jaar wordt gevormd door oplossingen op basis van adaptieve intelligentie, waarin contextuele informatie wordt ingezet om de zorg aan te passen aan wat patiënten en zorgmedewerkers nodig hebben. We laten ook op open architectuur gebaseerde technologieën zien die moeten bijdragen aan de interoperabiliteit en gericht zijn op superieure gegevensgestuurde klinische besluitvorming, verbetering van de productiviteit van personeel en apparatuur en van de zorgresultaten, en versterking van de betrokkenheid van patiënten.” 

Philips laat zien hoe het zich inzet voor een meer naadloze zorg

Philips introduceert en benadrukt geïntegreerde technologieën die gegevensgestuurde klinische besluitvorming mogelijk maakt en waarmee op waarde gebaseerde zorg kan worden geleverd in ziekenhuizen en ambulante zorgsettings. Intelligente technologieën helpen de interoperabiliteit te verbeteren om op een aantal essentiële gebieden de zorgtrajecten, werkstromen en het beheer van bedrijfsmiddelen te optimaliseren:
 

Populatiegerichte zorg en virtuele zorgoplossingen: 

 • Een uitgebreid aanbod op het gebied van populatiegericht gezondheidsmanagement, met onder meer VitalHealth en Wellcentive, het complete informaticaplatform op cloud-basis. Hiermee worden in de VS elke maand 2,5 miljard gegevenspunten in 50 staten beheerd – in 2017 goed voor USD 700 miljoen aan vergoedingen. 
 • Telezorg- en eICU-programma’s maken aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk en dragen bij aan betere zorgresultaten met lagere sterftecijfers en kortere opnames om zo de toegankelijkheid van de zorg en de tevredenheid onder zorgverleners te verbeteren.
 • Zorgmanagement op afstand bij de patiënt thuis omvat de nieuwste Philips-oplossing voor medicatietrouw, waarbij een daling in het aantal SEH-bezoeken is gebleken van 53% [1].
 • De voorspellende analysemethoden van CareSage maken duidelijk bij welke patiënten risico’s aan het ontstaan zijn, zodat door middel van vroegtijdig ingrijpen kosten beperkt en zorgresultaten verbeterd kunnen worden. 
 • Gegevens over slaap- en ademhalingstherapie vanuit therapiesystemen kunnen via Philips Care Orchestrator direct worden vertaald in praktisch toepasbare inzichten. Daarmee wordt zorgbeheer op afstand mogelijk en worden onnodige huisbezoeken vermeden. 

Acute zorg, vroegtijdige constatering en interventie: 

 • Van IntelliVue Guardian met Early Warning Scoring is gebleken dat op algemene verpleegafdelingen het aantal ademhalings- en hartstilstanden met meer dan 50 procent afneemt [2].
 • Het Philips-portfolio van oplossingen ter vermindering van cognitieve overbelasting bij zorgmedewerkers en medische fouten is uitgebreid met IntelliSpace Console. 

Klinische informatica: 

 • Philips IntelliSpace Enterprise Edition (ISEE) is een volledige pakket met interoperabele zorgapplicaties en -diensten voor ziekenhuisbrede zorginformatica, gericht op bevordering van kostenbesparingen, verbeterde werkstromen en hoogwaardiger patiëntenzorg. 
 • De specifiek op radiologie en cardiologie gerichte informatica binnen ISEE omvatten nu de nieuwste versie van het IntelliSpace Cardiovascular-platform, evenals volledige integratie met IntelliSpace Portal, in 2018 ‘KLAS Category Leader’ in de categorie ‘Advanced Visualization’.
 • In ons streven om precisiegeneeskunde en IT-systeembeheer te bevorderen, zijn IntelliSpace Genomics, IntelliSpace Oncology [3], IntelliSite Pathology en ISEE allemaal ontworpen met het oog op stroomlijning van gegevensintegratie om daarmee tot praktisch toepasbare inzichten te komen.

Integratie, interoperabiliteit, IoT en kunstmatige intelligentie – zowel in de cloud als ter plaatse – dragen bij aan de optimalisatie van zorgtrajecten, werkstromen en de benutting van systemen die essentieel zijn voor de operationele, klinische en financiële efficiëntie. Philips-oplossingen binnen de kerngebieden zijn onder meer:

Gegevensintegratie en kunstmatige intelligentie (KI): 

 • Voortbouwend op Philips HealthSuite introduceren we HealthSuite Insights, een nieuw datawetenschappelijk platform dat inspeelt op de toenemende toepassing van analysemethoden en kunstmatige intelligentie in de zorg, met geïntegreerde Blockchain-beveiligingsdiensten. 
 • Eveneens nieuw is Philips Insights Marketplace, een ecosysteem van beheerde, direct beschikbare KI-bedrijfsmiddelen (op licentiebasis), waarmee zorgorganisaties en aanbieders van technologie waardevolle KI-bedrijfsmiddelen binnen de zorgwereld kunnen delen en commercialiseren.

Intelligente werkstroom en interoperabiliteit: 

 • Philips heeft met de recente overname van Forcare zijn aanbod van intelligente oplossingen voor betere interoperabiliteit en gegevensdeling verder uitgebreid.
 • Philips PerformanceBridge optimaliseert de operationele prestaties van afdelingen door het samenbrengen van gegevens, mensen en diensten om zo de afstand tussen gegevens en besluitvorming te overbruggen.

Internet of Things (IoT)

 • Philips HealthSuite Cloud brengt IoT naar de zorg door middel van naadloos beheer van en koppeling tussen 11 miljoen apparaten – van Philips en andere leveranciers – via een beveiligd platform op cloud-basis. 
 • FocusPoint, een nieuw, intuïtief beheersysteem op web-basis verbetert het inzicht in de staat van onderhoud van apparatuur, de mogelijkheden voor probleemoplossing en de prestaties van oplossingen voor patiëntmonitoring om zo de productiviteit van biomedische functionaliteit en de IT-afdeling te optimaliseren.

Executives bespreken belangrijke thema’s die in de sector spelen

Gedurende HIMSS18 vinden in de Philips-stand gesprekken plaats, geleid door Philips-klanten en -executives en opinieleiders uit de sector, over de nieuwste oplossingen op het gebied van zorg-IT. De deelnemers, onder wie Nicholas Thompson, hoofdredacteur van WIRED, bespreken onderwerpen uiteenlopend van ‘digital disruption’ (het verstorende effect van digitalisering) in de consumentenzorg en het slimme ziekenhuis van de toekomst tot kunstmatige intelligentie en machinaal leren. Kijk voor meer informatie over de sprekers en onderwerpen op: www.philips.com/himss.

 

Philips is tijdens HIMSS18 prominent aanwezig bij een aantal centrale onderdelen, zoals de Industry Solutions Showcase, waarbij Philips Wellcentive en MGM Resorts International in gesprek gaan over het onderwerp “Managing Your Entire Population to Avoid Value-Based Failure”. Philips geeft ook een presentatie tijdens de AI & Machine Learning Showcase, waarbij Roy Smythe, Chief Medical Officer, Strategy & Partnerships bij Philips, de “Perpetual Global Clinical Trial” bespreekt. Het volledige programma is te vinden op: www.philips.com/himss

 

Philips-executives zullen niet alleen op de beurs te vinden zijn, maar nemen ook deel aan het HX360™-forum op dezelfde locatie als HIMSS18, en wel aan de volgende onderdelen:  

 • Views from the Top: Jan Kimpen, Chief Medical Officer for Philips, gaat in gesprek met David Higginson, CIO van Phoenix Children’s Hospital, over de veranderende rol en prioriteiten van de CIO; dinsdag 6 maart, 14.30 – 15.30 lokale tijd. 
 • Fireside Chat: Global view of healthcare, met Frans van Houten, CEO, Koninklijke Philips N.V.; woensdag 7 maart, 12.52 – 13.12 lokale tijd.

 

Voor meer informatie over het volledige Philips-aanbod van intelligente en geïntegreerde oplossingen gericht op het beheer van zorg-IT kunt u terecht op stand nr. 3812 op het jaarcongres van de HIMSS (Healthcare Information & Management Systems Society), dat van 5 t/m 9 maart 2018 wordt gehouden in congrescentrum Sands Expo in Las Vegas (VS). Blijf op de hoogte over Philips’ aanwezigheid op het HIMSS-congres. Volg @PhilipsLiveFrom op Twitter of kijk op www.philips.com/himss

 

[1] Muir D. Medication dispensing system: emergency room & acute hospital admissions. Fraser Health; 2013.

[2] Resultaten uit casestudy’s hebben geen voorspellende waarde voor resultaten in andere gevallen. Resultaten in andere gevallen kunnen afwijken.

[3] Nog niet beschikbaar voor levering. Niet op de markt in de VS. 

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruik van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Met wereldwijd circa 74.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2017 een omzet van 17,8 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.be.  

Meer informatieMinder informatie

Thema's

Contact

Kathy O'Reilly

Kathy O'Reilly

Philips Global Press Office

Tel.: +1 978-221-8919

Beeldmateriaal

Philips IntelliSpace Console
Philips PerformanceBridge
Philips Lifeline with Caresage predictive analytics
Philips IntelliSpace Genomics
Philips IntelliVue Guardian with Early Warning Scoring
Philips CareOrchestrator for Sleep and Respiratory Care
Philips eICU

Delen op sociale media