Medisch Perspectief

AZ Sint-Maarten telt af naar ingebruikname nieuw ziekenhuis

Tien jaar geleden werden de eerste plannen getekend en eind volgend jaar is het eindelijk zover: dan zullen de eerste patiënten worden behandeld in het nieuwe ziekenhuis AZ Sint-Maarten in Mechelen. De bouw van het nieuwe ziekenhuis, waarin drie campussen zullen samengaan, is een huzarenstukje. Ook op technologisch vlak: alle nieuwe toepassingen, waaronder een ziekenhuisbreed monitoringsysteem, worden gebundeld op één medisch IT-platform van Philips. AZ Sint-Maarten wordt daardoor niet alleen het grootste ziekenhuis van de regio, maar ook een beetje het ziekenhuis van de toekomst.
Wie geregeld langs de R6 in Mechelen-Noord rijdt, heeft het nieuwe ziekenhuis vast al opgemerkt. Aan de buitenkant lijkt de nieuwbouw klaar. Buurtbewoners kunnen dan ook moeilijk geloven dat het nog een jaar duurt voor het nieuwe ziekenhuis operationeel zal zijn. Maarten Walravens, stafmedewerker Medisch departement: “Het gebouw staat er. Maar nu wordt volop gewerkt aan de binnenkant van het ziekenhuis: de inrichting en afwerking van de afdelingen, het installeren van het operatiekwartier en medisch technische diensten zoals radiotherapie en medische beeldvorming, het informaticanetwerk… Er zijn nog belangrijke stappen te zetten. Maar tegelijk voelen alle mensen die hierbij betrokken zijn de klok al tikken.”

Een state-of-the-art ziekenhuis

Het is dan ook een immense operatie: de twee campussen van AZ Sint-Maarten uit de Mechelse binnenstad zullen hier samen komen met de campus Rooienberg uit Duffel. Het nieuwe ziekenhuis zal 654 ziekenhuisbedden en 96 plaatsen in het dagziekenhuis tellen. “Dit vraagt heel wat coördinatie, want sinds de eerste plannen in 2008 zijn er natuurlijk nog wat zaken veranderd. En het streven blijft toch een state-of-the-art ziekenhuis te hebben. Zo beschikken we straks o.a. over een digitaal operatiekwartier met verbindingen om live surgery te streamen naar een congrescentrum, een modern cathlab, enzovoort… We hebben gaandeweg zelfs nog zaken bijgestuurd om in te spelen op nieuwste evoluties”, aldus Walravens.

 

Een belangrijk aandachtspunt in het hele project is de patiëntveiligheid. Marc Vandewinkel, verpleegkundige intensieve zorgen en materiaalverantwoordelijke: “Enerzijds is er bij de inrichting goed nagedacht over de patiëntenstromen en het bundelen van een aantal diensten, zodat we snel en efficiënt kunnen werken en er geen kostbare tijd verloren gaat. Anderzijds kozen we op het vlak van monitoring een ziekenhuisbreed systeem voor alle kritische en lokale afdelingen. Dat vereenvoudigt de zaken, maar het zal vooral de kwaliteit van de monitoring en dus ook de patiëntveilligheid ten goede komen.”

Medewerkers zijn snel mee en ook de artsen reageren tevreden. Dat is ook belangrijk met het oog op de patiëntveiligheid.”

Maarten Walravens

Stafmedewerker Medisch departement, AZ Emmaus

Een nieuwe visie op monitoring

Vooraleer de keuze voor het nieuwe monitoringsysteem kon worden gemaakt, moesten alle betrokkenen het eens raken over de noden en functionaliteiten. “We hebben een werkgroep gevormd waarin artsen, verpleegkundigen en de mensen van ICT en biotechniek vertegenwoordigd waren”, legt Vandewinkel uit. “Je mag niet vergeten dat mensen die soms al 20 jaar met een bepaald type toestel werken, het niet makkelijk vinden om te moeten veranderen. Vergelijk het met een chauffeur die al jarenlang met één automerk rijdt en nu moet nadenken wat de beste opties zijn voor een nieuwe auto. Automatisch ben je dan geneigd alleen te denken vanuit je vertrouwde auto.”

 

Nadat de werkgroep de criteria had vastgelegd, ging het ziekenhuis via een aanbesteding op zoek naar één systeem met vier verschillende types monitoren. Stijn Dupriez, hoofdverantwoordelijke biotechnische dienst: “Het voorbereidende traject is zeer belangrijk geweest. Zo kwamen we tot een visie op wat monitoring moet zijn in het nieuwe ziekenhuis en hoe we die konden implementeren. Het nieuwe systeem gaat uit van het minimale aantal noodzakelijke parameters en van een zo geuniformiseerd mogelijke werking. Daardoor vergroten we het gebruiksgemak, kunnen artsen en verpleegkundigen op verschillende afdelingen met de monitoring aan de slag en beperken we ook eventuele fouten door het laden van verkeerde profielen. Omdat er één systeem ziekenhuisbreed wordt uitgerold, kunnen we patiënten ook makkelijker volgen tijdens hun hele verblijf.”

AZ Emmaus

Klaar voor de toekomst

Na een aanbesteding viel de keuze op een systeem van Philips, dat zorgt voor één groot netwerk en de nieuwste generatie van Spotcheck monitors. Eva Mertens, accountmanager patient monitoring: “Onze systemen worden ontwikkeld vanuit het perspectief van de gebruiker: intuïtief, vlot te gebruiken en met interfacing voor het koppelen van andere apparatuur. Door de monitors op één medisch netwerk samen te brengen, kan men op een veilige manier vanop eender welke afdeling of zelfs vanop afstand de gegevens inkijken van een monitor op een andere afdeling. Op termijn opent dit mogelijkheden voor het doorstromen van gegevens naar het elektronisch patiëntendossier of het integreren van een Early Warning Score procedure.”

 

Om de overgang naar de nieuwe manier van werken te faciliteren, werden de patiëntenmonitors van de campus Duffel twee jaar geleden al vernieuwd. Maarten Walravens: “De vorige monitors waren end of life. Door ze te vervangen met het systeem voor het nieuwe ziekenhuis, konden we al ervaring opdoen en brengt de overgang naar het nieuwe ziekenhuis op dat vlak dus geen verandering meer met zich mee voor de mensen van Duffel.”

 

“We hebben intussen zeer positieve ervaringen. Alle verpleegkundigen kunnen dezelfde basisopleiding volgen, en voor specifieke afdelingen als intensieve zorg, spoed en het OK zijn er bijkomende modules. We hanteren nu het ‘train the trainer’-principe. Medewerkers zijn snel mee en ook de artsen reageren tevreden. Dat is ook belangrijk met het oog op de patiëntveiligheid.”  

 

Intussen blijft de uitdaging om het nieuwe ziekenhuis tijdig klaar te krijgen. “Nu moeten we vooral focussen op de verdere afwerking en het voorbereiden van de verhuizing en de nieuwe manier van werken. In drie dagen tijd zullen alle diensten hier hun intrek nemen. Daarbij moeten we zowel in het nieuwe ziekenhuis als op de oude campussen alles kunnen opvangen en de zorg en veiligheid voor onze patiënten garanderen. Het wordt een grote verandering, maar we merken toch ook dat steeds meer medewerkers en artsen beginnen uit te kijken naar deze nieuwe plek”, besluit Maarten Walravens. 

Lees meer over Philips patiëntbewaking