1
Aan de slag

AAN DE SLAG MET JE SAECO ESPRESSO MACHINE

De espressomachine gebruiksklaar maken en de sterkte en smaak van de koffie aanpassen

 

Gefeliciteerd! Jij bent de trotse eigenaar van een Saeco espressomachine. Ontdek hoe je de machine voor het eerst in gebruik neemt en welke instellingen je aan jouw persoonlijke voorkeuren kunt aanpassen.

RESERVOIR MET WATER OF KOFFIE-
BONEN VULLEN

 

Verwijder het waterreservoir en vul het met vers water tot de aanduiding 'Max'. Vul vervolgens het koffiebonenreservoir met de espressobonen naar keuze.

De espresso machine aanzetten

 

Steek de kleine stekker in het contact achter op de espressomachine en steek de hoofdstekker in een stopcontact. Zet de hoofdschakelaar (indien aanwezig op de machine) op 'I'.

Plaats een kopje en druk op de stand-byknop

 

Plaats een kop onder het heetwater-/stoompijpje om het water dat tijdens het voorbereidingsproces uit de machine komt, op te vangen.


Druk op de stand-byknop om de Saeco espressomachine in te schakelen.

De leidingen voor-
bereiden

 

Op het display wordt het pictogram voor het voorbereiden van de leidingen weergegeven. Selecteer 'OK' om dit proces te starten. Er komt water uit de machine. Ga voor meer informatie naar de ondersteuningspagina voor jouw machine en zoek de gebruikershandleiding.

AquaClean-filter voor-
bereiden, installeren en activeren

 

Op espressomachines die compatibel zijn met de AquaClean-filter, verschijnt de vraag ‘AquaClean-filter installeren of activeren?’


Bereid het AquaClean-filter altijd voor voordat je het in gebruik neemt. Schud het gedurende 5 seconden, dompel het ondersteboven in een kan met koud water en wacht tot er geen luchtbellen meer uit komen.


Plaats het filter in het waterreservoir en start het installatieproces. Wanneer het filter goed is geïnstalleerd, wordt het pictogram 'AquaClean 100%' op het display weergegeven.

 

Zoek onderdelen en accessoires voor jouw specifieke Saeco espressomachine

Met een paar klikken krijg je meer gedetailleerde informatie over de ingebruikneming van de Saeco espressomachine.

Bekijk hier hoe je de machine gebruiksklaar kan maken. 

Incanto

Incanto

PicoBaristo

PicoBaristo 

Bekijk hier hoe je de Saeco espressomachine gebruiksklaar kan maken.

Maalstanden

Pas de maalinstellingen aan met de knop in de koffiebonenbak. Van een fijne maling voor een pittige espresso tot een grove maling voor een lichtere koffiesmaak.

 

Pas de maalinstellingen alleen aan wanneer de machine koffiebonen maalt. Plaats een tas onder de koffietuit voordat je de maalstand aanpast. Druk op de knop 'Espresso‘ en verander de instelling met de hiervoor bestemde toets wanneer het malen begint.

Instellingen voor 'Memo'

 

Voor elk koffierecept kan je de sterkte naar smaak aanpassen en het formaat kop instellen met de functie 'Memo’.


Houd de gewenste knop ingedrukt totdat je het pictogram 'Memo’ op het display ziet. De machine wordt vervolgens in de programmeerstand gezet en begint de geselecteerde koffie te zetten. Stop het proces door op de knop 'OK’ of de te programmeren knop te drukken, al naargelang het model van je espresso machine.

Instellingen voor aromasterkte

 

Druk op de knop 'Aromasterkte' om de sterkte van de koffie te wijzigen. Telkens wanneer je op deze knop drukt, gaat de aromasterkte één niveau omhoog of omlaag. Op het display zie je de gekozen sterkte, die alleen wordt opgeslagen als je de sterkte tijdens het koffiezetten verandert.

Menu-instellingen

 

In het menu kan je verschillende machine-instellingen aanpassen, bijvoorbeeld temperatuur en stand-bytijd.

 

Activeer het menu en selecteer de te wijzigen instelling. Selecteer bijvoorbeeld de gewenste temperatuur-instelling (Max/Med/Min) en sla deze op.