NL
FR
1
Producten

Full-body solarium

24 TL-lampen HB584/01

Problemen oplossen

Er komt onvoldoende geur uit de geurpatroon. / Ik kan de geuren niet ruiken.

Dit kan een aantal oorzaken hebben: gewenning kan ervoor zorgen dat geuren minder of helemaal niet waargenomen worden, dit is normaal. Geuren zullen minder waarneembaar zijn als u op uw buik ligt dan wanneer u op uw rug ligt. Luchtstromen in de ruimte waar u het apparaat gebruikt kan ook het geurniveau beïnvloeden. Ook uw persoonlijke conditie kan bepalen in hoeverre u een geur waarneemt.

De geurkorrels kunnen als volgt besteld worden:
via www.philips.com/shop
De geurkorrels kunnen ook besteld worden via uw Innergize dealer. Deze heeft de HB080 geurkorrels in voorraad of kan ze voor u bestellen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op het volgende modelnummer: HB584/01 , HB585/01 .

Problemen oplossen
Lampjes(1)

Niet waar u naar op zoek bent?