NL
FR
1
Producten

PerfectCare Elite Plus Stoomgenerator

Stoomstoot van max. 520 g, Afneembaar waterreservoir van 1, 8 liter, OptimalTEMP-technologie, Intelligent automatisch stomen GC9660/30

Problemen oplossen

Mijn Philips-stoomgenerator produceert geen stoom

Als uw Philips-stoomgenerator niet meer stoomt, kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Lees hier hoe u het probleem zelf kunt oplossen.

De stoomknop is niet ingedrukt

Uw stoomgenerator produceert geen stoom als deze knop niet is ingedrukt.
Houd de stoomknop continu ingedrukt om stoom te genereren. Als u de knop loslaat, stopt het strijkijzer met stomen.

Het waterreservoir bijvullen

De stoomgenerator is niet warm genoeg om stoom te produceren

Wacht totdat het 'stoom gereed'-lampje blijft branden. Als er nog steeds geen stoom wordt gegenereerd, adviseren wij u om met ons contact op te nemen en een reparatie aan te vragen.

'Strijkijzer gereed'-lampje

Het lampje Calc-Clean of Decalc knippert en/of er klinkt een pieptoon

Uw strijkijzer moet worden ontkalkt (of de ontkalkingsmodus is geactiveerd).
U vindt hier alle informatie om uw Philips-strijkijzer te ontkalken.

Stoomhendel

Bij het eerste gebruik is er een korte vertraging in de stoomproductie te verwachten

Als u de eerste keer op de stoomknop van uw strijkijzer drukt (na het vullen van het apparaat met schoon water), wordt de stoomproductie met 30 seconden vertraagd. Tijdens deze 30 seconden hoort u een pompend geluid (dat u ook hoort bij normaal gebruik).
Na deze opstartcyclus genereert het strijkijzer stoom als u op de stoomknop drukt.

Let op: bij PerfectCare AquaPro-strijkijzers met stoomgenerator kan deze vertraging enkele minuten duren. Dit kan gebeuren wanneer het strijkijzer lang niet is gebruikt.

Waterreservoir plaatsen

Er zit niet voldoende water in het waterreservoir

Als het waterniveau in uw Philips-stoomstrijkijzer onder het MIN-niveau komt, kan uw strijkijzer geen stoom genereren. Vul het waterreservoir met water en uw strijkijzer zou weer moeten werken.

**Alleen voor strijkijzers met een regelaar**: De temperatuurregelaar staat in de verkeerde positie

Het strijkijzer produceert geen stoom als de temperatuurregelaar op Calc-Clean of 1 punt staat.
Stel de temperatuurregelaar in op 2 of 3 punten.

De modus voor automatisch stomen is uitgeschakeld

Als uw strijkijzer met stoomgenerator een intelligente functie voor automatisch stomen heeft en deze is uitgeschakeld, wordt er alleen maar stoom geproduceerd wanneer u op de stoomhendel op drukt.

Schakel de modus voor automatisch stomen in of druk op de stoomhendel om stoom te produceren.

De modus voor automatisch stomen is ingeschakeld en u houdt het strijkijzer stil of schuin

Als uw stoomgenerator een modus voor automatisch stomen heeft en deze is ingeschakeld, wordt de stoomproductie gestopt wanneer het strijkijzer niet beweegt of wanneer u het strijkijzer optilt en schuin houdt.

De informatie op deze pagina is van toepassing op het volgende modelnummer: GC9660/30 , GC9680/80 , GC9670/50 , GC6704/30 , GC6833/30 , GC6830/20 , GC6808/20 , GC6804/20 , GC6802/30 , GC6733/20 , GC6730/30 , GC6707/20 , GC7051/30 , GC7057/20 , GC7803/20 , GC7833/80 , GC7832/80 , GC7831/20 , GC7830/20 , GC7808/40 , GC7805/20 , GC7053/20 , GC7055/20 , GC6640/27 , GC8651/10 , GC9241/02 , GC9625/20 , GC8702/30 , GC9410/60 , GC9405/80 , GC9325/30 , GC9324/20 , GC9315/30 , GC8735/80 , GC8733/20 , GC8731/20 , GC8723/20 , GC8721/30 , GC8715/20 , GC8713/20 , GC8712/20 , GC8711/20 , GC8703/20 , GC6606/20 , GC6608/30 , GC7715/80 , GC7710/20 , GC7705/30 , GC7703/20 , GC6632/20 , GC8625/30 , GC6603/20 , GC8643/30 , GC6635/27 , GC6630/20 , GC6627/30 , GC6616/20 , GC6612/30 , GC9620/20 , GC9650/80 , GC9642/60 , GC9640/60 , GC9630/20 , GC9622/20 , GC6602/20 , GC7035/20 , GC7031/20 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6611/30 , GC6615/20 , GC6621/20 , GC6625/30 , GC9237/20 , GC6631/30 , GC8616/30 , GC9247/30 , GC9224/20 , GC8650/80 , GC8641/30 , GC8638/20 , GC8622/20 , GC9242/02 , GC9545/02 , GC9550/02 , GC9222/02 , GC9246/02 , GC9236/02 , GC9231/02 , GC8620/02 , GC8620/07 , GC8630/02 , GC8635/02 , GC8640/02 , GC9520/02 , GC9540/02 , GC9230/02 , GC9235/02 , GC9240/02 , GC9245/02 , GC9220/02 . meer minder

Niet waar u naar op zoek bent?

Hebben we uw vraag zo beantwoord?

Zo niet, neem dan contact met ons op.