NL
FR
1
Producten

AquaTrio Systeem voor stofzuigen en dweilen

3-in-1, Triple-Acceleration-technologie, Aqua Cyclone, Alle harde vloeren FC7070/01

Problemen oplossen

De prestaties van mijn Philips AquaTrio zijn afgenomen

Als de prestaties van uw Philips AquaTrio-stofzuiger zijn afgenomen, is daar mogelijk een eenvoudige oorzaak voor. Lees verder voor oplossingen.

1. Het actieve beschermingssysteem is ingeschakeld

Dit gebeurt wanneer:

  • Het apparaat een vreemd voorwerp heeft opgenomen dat geen vuil of vloeistof is
  • De borstels te nat zijn
  • De weerstand voor de borstels te groot was (bijvoorbeeld doordat u het apparaat over een tapijt hebt bewogen)

Oplossing voor het geval dat het actieve beschermingssysteem is geactiveerd:

  1. Laat de aan/uitknop los om het apparaat uit te schakelen (1). Zet het apparaat rechtop in de parkeerstand ('klik') en trek de stekker uit het stopcontact. Als het opgenomen voorwerp het snoer van een ander apparaat is, haalt u ook van dit apparaat de stekker uit het stopcontact (2).

  2. Open de klep van de dweilmond (1), verwijder de dweilborstelkap (2) en haal het voorwerp uit het apparaat (3). Verwijder de dweilborstels als u het voorwerp niet kunt vinden.

  3. Als het actieve beschermingssysteem is ingeschakeld omdat de dweilborstels te nat zijn, verwijdert u de dweilborstels en wringt u deze uit boven de gootsteen. Plaats de droge dweilborstels weer terug in het apparaat.

  4. Plaats de dweilborstelkap (1) en sluit de klep van dweilmond (2). Druk op de klep van de dweilmond (3) om deze te vergrendelen ('klik').

Opmerking: Zorg ervoor dat u de klep van de dweilmond goed sluit, anders wordt het apparaat niet gereset.

2. De klep van het dweilmondstuk is niet goed gesloten

Zorg ervoor dat de dweilborstels en de dweilborstelkap goed zijn bevestigd. Sluit de klep van het dweilmondstuk goed. Druk op de klep tot deze vastklikt.

3. De binnenkant van de dweilmond is te vuil

Maak de dweilborstels schoon onder de kraan. U kunt desgewenst een vloeibaar reinigingsmiddel of een beetje afwasmiddel gebruiken om de dweilborstels schoon te maken. Maak de binnenkant van de dweilmond en de klep van de dweilmond schoon met een vochtige doek.

4. De dweilborstels ontbreken

Plaats de dweilborstels in het dweilmondstuk.

Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen, neem dan contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land.

De informatie op deze pagina is van toepassing op het volgende modelnummer: FC7070/01 , FC7070/11 .

Niet waar u naar op zoek bent?

Hebben we uw vraag zo beantwoord?

Zo niet, neem dan contact met ons op.