NL
FR
1
Producten

SENSEO® SARISTA Bean-funnel koffiezetapparaat

Gemaakt voor SENSEO® bean-funnel, Pearl White HD8010/10

Problemen oplossen

Een van de lampjes boven op de SENSEO Sarista brandt

Controleer welk lampje brandt voor meer informatie over de te nemen actie

Lampjes weergeven

Waterreservoir leeg

 • Er zit niet voldoende water in het waterreservoir. Vul het waterreservoir met water.
 • Het waterreservoir is niet goed geplaatst. Plaats het waterreservoir goed.
Lampje voor waterreservoir leeg

Waterreservoir leeg en activiteitslampje knippert

Het waterreservoir bevat onvoldoende water om door te kunnen gaan met koffiezetten.

Vul het waterreservoir opnieuw en druk op dezelfde knop voor de koffie die u aan het zetten was.

 • Als u 1 kop zette, drukt u opnieuw op de 1-kops knop.
 • Als u 2 koppen zette, drukt u opnieuw op de 2-kops knop.
 • Als u een kan zette, drukt u opnieuw op de knop voor een kan koffie.
Waterreservoir leeg en activiteitslampje

Bonentrechter leeg

 • De bonentrechter is leeg. Vervang de lege bonentrechter door een volle.
 • De bonentrechter is niet goed geplaatst. Verwijder de bonentrechter en plaats de schroefdraad opnieuw. Draai de bonentrechter rechtsom om de trechter te bevestigen.
Lampje bonentrechter leeg

Bonentrechter leeg en activiteitslampje knippert

De bonentrechter bevat onvoldoende bonen om door te kunnen gaan met koffiezetten.

Vervang de lege bonentrechter door een volle en druk op dezelfde knop voor de koffie die u aan het zetten was.

 • Als u 1 kop zette, drukt u opnieuw op de 1-kops knop.
 • Als u 2 koppen zette, drukt u opnieuw op de 2-kops knop.
 • Als u een kan zette, drukt u opnieuw op de knop voor een kan koffie.
Bonentrechter leeg en activiteitslampje knipperen

Koffiedikbak zit vol

 • De koffiedikbak zit vol. Verwijder de koffiedikbak ten minste 5 seconden en maak deze leeg. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld wanneer u dit doet, omdat het anders niet kan detecteren dat deze is verwijderd en dan blijft het lampje aan.
 • De koffiedikbak is niet goed geplaatst. Verwijder de koffiedikbak gedurende ten minste 5 seconden en schuif deze weer goed in het koffiezetapparaat met bonentrechter. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld wanneer u dit doet, omdat het anders niet kan detecteren dat deze is verwijderd en dan blijft het lampje aan.
Lampje koffiedikbak vol

Koffiedikbak vol en activiteitslampje knippert

De koffiedikbak is vol en het koffiezetapparaat kan niet doorgaan met koffiezetten. Leeg de koffiedikbak en druk op dezelfde knop voor de koffie die u aan het zetten was.

Wanneer u de koffiedikbak verwijdert om deze te legen, verwijdert u deze gedurende ten minste 5 seconden, omdat het apparaat anders niet kan detecteren dat het deze is verwijderd en dan blijft het lampje aan.

 • Als u 1 kop zette, drukt u opnieuw op de 1-kops knop.
 • Als u 2 koppen zette, drukt u opnieuw op de 2-kops knop.
 • Als u een kan zette, drukt u opnieuw op de knop voor een kan koffie.
Koffiedikbak vol en activiteitslampje knipperen

Activiteitslampje brandt ononderbroken

Wanneer het activiteitslampje continu brandt, is de koffiezetter klaar voor gebruik.

Activiteitslampje

Het activiteitslampje knippert snel

1) De servicedeur is open. Zorg ervoor dat de servicedeur is gesloten.

2) Controleer of de zetgroep goed is geplaatst. Soms lijkt het of de zetgroep goed is geplaatst. Als u de servicedeur toch niet kunt sluiten, controleert u of de hendel en het vergrendelhaakje van de zetgroep in de juiste stand staan

3) De zetgroep is verstopt. Verwijder de zetgroep en spoel deze voorzichtig met handwarm water schoon onder de kraan.

Activiteitslampje

Het activiteitslampje knippert langzaam

U hoeft niets te doen; wacht tot het activiteitslampje ononderbroken brandt. Dit betekent dat het bean-funnel koffiezetapparaat wordt opgewarmd of doorgespoeld.

Activiteitslampje

Activiteitslampje knippert tijdens het koffiezetten

U hoeft niets te doen; wacht tot het koffiezetapparaat met bonentrechter klaar is met koffiezetten.

Tijdens het koffiezetten knippert het activiteitslampje. Het aantal keer snel knipperen komt overeen met het aantal koppen dat wordt gezet.

Activiteitslampje

Het CALC-CLEAN-lampje brandt ononderbroken

Dit betekent dat u het bean-funnel koffiezetapparaat moet ontkalken.

De volledige ontkalkingsprocedure bestaat uit 3 cycli: één ontkalkingscyclus en twee spoelcycli.

CALC CLEAN-lampje

Het CALC-CLEAN-lampje knippert snel

Dit gebeurt wanneer het ontkalkingsproces is onderbroken en niet alle cycli zijn voltooid.

Druk gedurende één seconde tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om door te gaan met de ontkalkingsprocedure.

 • Als het koffiezetapparaat met bonentrechter tijdens de ontkalkingscyclus werd uitgeschakeld, moet u de ontkalkingscyclus en twee spoelcycli voltooien.

 • Als het koffiezetapparaat met bonentrechter werd uitgeschakeld voordat de twee spoelcycli waren voltooid, moet u twee spoelcycli voltooien om het CALC-CLEAN-lampje te laten doven.

CALC CLEAN-lampje

CALC-CLEAN-lampje en activiteitslampje knipperen langzaam

Tijdens de ontkalkings- en spoelcycli knipperen het activiteitslampje en het CALC CLEAN-lampje langzaam om aan te geven dat de cycli actief zijn. U hoeft niets te doen.

Het CALC-CLEAN-lampje en het activiteitslampje knipperen

CALC-CLEAN-lampje knippert snel en lampje waterreservoir leeg brandt

Dit gebeurt tijdens de ontkalkings- en de spoelcycli.

 • Wanneer de ontkalkingscyclus is voltooid, knippert het CALC CLEAN-lampje snel en brandt het 'waterreservoir leeg'-lampje. Leeg de kom, spoel en vul het waterreservoir en ga verder met de spoelcyclus.

 • Wanneer de eerste spoelcyclus is voltooid, knippert het CALC CLEAN-lampje snel en brandt het 'waterreservoir leeg'-lampje. Leeg de kom en spoel en vul het waterreservoir. Druk vervolgens gedurende één seconde tegelijkertijd op de 1-kops knop en de 2-kops knop om de tweede spoelcyclus te starten.

Neem contact op met het Philips Consumer Care Center in uw land als het probleem niet is opgelost.

CALC-CLEAN en het lampje voor waterreservoir leeg

De informatie op deze pagina is van toepassing op het volgende modelnummer: HD8010/10 , HD8030/60 .

Niet waar u naar op zoek bent?

Hebben we uw vraag zo beantwoord?

Zo niet, neem dan contact met ons op.