Meer

Uw stoomgenerator ontkalken

Na verloop van tijd bouwt zich kalkaanslag op in uw stoomgenerator - dit gebeurt in alle elektrische apparaten die water gebruiken. Hoe harder het water in uw woongebied, hoe sneller kalkaanslag zal ontstaan en zich zal vastzetten als de aanslag niet wordt verwijderd. Zonder regelmatig ontkalken komt de kalkaanslag uit uw stoomgenerator in de vorm van witte/bruine vlekken en neemt de stoomproductie van uw strijkijzer af. Ontkalk uw stoomgenerator regelmatig voor maximale prestaties van uw apparaat.

PerfectCare Pure-cassette

Smart Calc Clean

Eenvoudig schoonspoelen

PerfectCare Pure-cassette

Ontkalken van de PerfectCare Pure door de Pure Steam-cassette te vervangen (GC024)

1. U wordt door middel van licht en geluid gewaarschuwd als de ANTI-CALC-cassette moet worden vervangen

Vervang de ANTI-CALC-cassette wanneer het ontkalkingslampje knippert en het apparaat piept.
De stoomfunctie wordt automatisch uitgeschakeld als de ANTI-CALC-cassette niet is vervangen.

2. De ANTI-CALC-cassette vervangen

Haal het strijkijzer van het strijkijzerplateau en open het compartiment met de ANTI-CALC-cassette.
Verwijder het rubberen kapje aan de onderkant van de ANTI-CALC-cassette.

Druk de ANTI-CALC-cassette naar beneden in het compartiment totdat de cassette vastklikt en sluit het deksel.

Opmerkingen:
 

 • Als u de ANTI-CALC-cassette niet wilt vervangen, moet u gedemineraliseerd water of ontkalkt water van de IronCare gebruiken.
 • In dat geval moet u de gebruikte cassette in het compartiment laten zitten.

Easy De-Calc Plus

PerfectCare Elite ontkalken met Easy De-Calc Plus

Om het risico op brandwonden te vermijden moet het apparaat ten minste twee uur niet zijn aangesloten op het stopcontact en moet het apparaat volledig zijn afgekoeld.

 

Ontkalken - uw product onderhouden

Zeer belangrijk: voer de ontkalkingsprocedure uit zodra het EASY DE-CALC-lampje begint te knipperen en het apparaat blijft piepen.
Als het apparaat in gebruik en dus heet is, moet u het eerst volledig laten afkoelen (ten minste 2 uur) voordat u verdergaat.
Haal de stekker uit het stopcontact.

Houd een beker (van ten minste 250 ml) onder de EASY DE-CALC-knop en draai de knop linksom.

Verwijder de EASE DE-CALC-knop en laat het water met kalkdeeltjes in de beker lopen. Als er geen water meer uitloopt, draait u de knop rechtsom vast.

Easy De-Calc

Philips stoomgeneratoren ontkalken met Easy De-Calc

Om het risico op brandwonden te vermijden moet het apparaat ten minste twee uur niet zijn aangesloten op het stopcontact en moet het apparaat volledig zijn afgekoeld.

 

1. Lampje voor ontkalken

U moet ontkalken zodra het EASY DE-CALC-lampje begint te knipperen.
Voer de ontkalkingsprocedure regelmatig uit om de levensduur van het apparaat te verlengen en voor optimale strijkprestaties.

2. De ontkalkingsprocedure


Zorg ervoor dat de stoomgenerator is afgekoeld voordat u de ontkalkingsprocedure uitvoert.
Plaats de stoomgenerator op de rand van een tafel of gootsteen en houd een beker onder de EASY DE-CALC-knop.
Verwijder de EASY DE-CALC-knop en laat het water met kalkdeeltjes in de beker stromen.
 
Wanneer er geen water meer uit de stoomgenerator komt, plaatst u de EASY DE-CALC-knop terug en draait u deze rechtsom totdat de knop vastzit.

Uw stoomgenerator grondig schoonmaken

 

Klik op de video om te zien hoe makkelijk het is en volg de onderstaande stappen.

 

Voer de grondige reiniging eenmaal per maand uit om de levensduur van uw stoomsysteem te verlengen!

 

 • Kantel het reservoir, verwijder de Easy De-Calc-knop en giet er 500 ml water in
 • Draai de knop weer vast, zet uw stoomgenerator aan en wacht 5 minuten
 • Houdt de stoomhendel ingedrukt terwijl u een stukje stof strijkt
 • Ga door totdat het waterreservoir leeg is en de kalkdeeltjes zijn weggespoeld
 • Giet het water uit de Easy De-Calc wanneer het strijkijzer is afgekoeld
  Voer de grondige reiniging eenmaal per maand uit om de levensduur van uw stoomgenerator te verlengen

Smart Calc-Clean

De PerfectCare Viva ontkalken met de Smart Calc Clean-functie

Zorg ervoor dat u het ontkalkingsreservoir bij de hand hebt als u de ontkalkingsprocedure uitvoert.

1. Ontkalkingsherinnering met licht en geluid

 

De nieuwe Smart Calc Clean-functie geeft een melding wanneer het tijd is om uw apparaat te ontkalken.

Ontkalk wanneer het ontkalkingslampje knippert en het apparaat piept.
 
De stoomfunctie wordt automatisch uitgeschakeld als het ontkalken niet is uitgevoerd.

Met de meegeleverde Calc-Clean-houder kunt u gemakkelijk ontkalken voor schone stoom.

2. Ontkalken

 
 • Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens de ontkalkingsprocedure.
 • Er komt heet water en stoom uit de zoolplaat.
 • Onderbreek de ontkalkingsprocedure niet (duurt ong. 2 minuten).
Vul het waterreservoir tot de helft en zet het apparaat aan.
Zet het strijkijzer op de Calc-Clean-houder op een vlakke en stabiele ondergrond.
Houd de CALC CLEAN-knop 2 seconden ingedrukt tot u korte piepjes hoort.
Wacht ongeveer 2 minuten. U hoort korte piepjes.
Wanneer de ontkalkingsprocedure is voltooid, houdt het strijkijzer op met piepen.

Smart Calc-Clean

De SpeedCare ontkalken met de Smart Calc Clean-functie

Belangrijk: wacht 5 minuten voor het legen van het reservoir aangezien dit heet wordt tijdens het Calc-Clean-proces. 


Klik op de video om te zien hoe makkelijk het is!

1. Ontkalkingsherinnering met licht en geluid

 

De nieuwe Smart Calc Clean-functie geeft een melding wanneer het tijd is om uw apparaat te ontkalken

Ontkalk wanneer het ontkalkingslampje knippert en het apparaat piept.
De stoomfunctie wordt automatisch uitgeschakeld als het ontkalken niet is uitgevoerd.
Met de meegeleverde Calc-Clean-houder kunt u gemakkelijk ontkalken voor schone stoom.

2. Ontkalken

 
 • Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens de ontkalkingsprocedure.
 • Er komt heet water en stoom uit de zoolplaat.
 • Onderbreek de ontkalkingsprocedure niet (duurt ong. 2 minuten).
Vul het waterreservoir tot de helft en zet het apparaat aan.
Zet de temperatuurregelaar op CALC CLEAN.
 
Zet het strijkijzer op de Calc-Clean-houder op een vlakke en stabiele ondergrond.
Houd de CALC CLEAN-knop 2 seconden ingedrukt tot u korte piepjes hoort.
Wacht ongeveer 2 minuten. U hoort korte piepjes.
Wanneer de ontkalkingsprocedure is voltooid, houdt het strijkijzer op met piepen.

Smart Calc-Clean

De FastCare ontkalken met de Smart Calc Clean-functie

Belangrijk: wacht 5 minuten voor het legen van het reservoir aangezien dit heet wordt tijdens het Calc-Clean-proces. 


Klik op de video om te zien hoe makkelijk het is!

Calc Clean


Calc-Clean-melding met licht en geluid

 

 • Na 1 tot 3 maanden gebruik begint het Calc-Clean-lampje te knipperen en het apparaat te piepen om aan te geven dat u een Calc-Clean-procedure moet uitvoeren.
 • U kunt nog 1 uur stoomstrijken terwijl het Calc-Clean-lampje knippert en het apparaat piept. Na 1 uur wordt de stoomfunctie automatisch uitgeschakeld. U moet een Calc-Clean-procedure uitvoeren voordat u verder kunt strijken.
 • Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens de Calc-Clean-procedure.
 • Voorzichtig: onderbreek het proces niet door het strijkijzer van de Calc-Clean-houder te tillen; er komt heet water en stoom uit de zoolplaat.
Voer de Calc-Clean-procedure uit zodra het Calc-Clean-lampje begint te knipperen en het apparaat blijft piepen. *
Vul het waterreservoir tot halverwege.


 
Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.

Zet het apparaat AAN.

Zet de temperatuurregelaar op CALC CLEAN.
 
Plaats het Calc-Clean-reservoir op de strijkplank of een ander vlak, stabiel oppervlak.
Plaats het strijkijzer stabiel op het Calc-Clean-reservoir. **
 
Houd de Calc-Clean-knop 2 seconden ingedrukt tot u korte piepjes hoort.
 
Wacht ongeveer 2 minuten tot de procedure is voltooid.

Wanneer de ontkalkingsprocedure is voltooid, houdt het strijkijzer op met piepen.
 
Veeg het strijkijzer droog met een doek en plaats het weer op het basisstation.

Wacht ongeveer 5 minuten tot het reservoir is afgekoeld. Giet de verzamelde kalkdeeltjes en het hete water in de gootsteen.

Tijdens de Calc-Clean-procedure komt er heet water en stoom uit de zoolplaat en hoort u korte pieptonen.

 

* Gebruik de Calc-Clean-houder om vuil water op te vangen.

** U kunt het strijkijzer tijdens de volledige procedure gerust op het reservoir laten staan.

Eenvoudig schoonspoelen

Philips-stoomsystemen met Calc-Clean-functie ontkalken

Een Philips-stoomsysteem ontkalken met de Easy Rinsing-functie
 

Belangrijk: verwijder nooit de Calc-Clean-spoeldop wanneer het stoomsysteem heet is.

Snelle kalkverwijdering

 

Controleer of het strijkijzer is afgekoeld voordat u Quick Calc Release gebruikt.

Verwijder het uitneembare waterreservoir. Houd de stoomgenerator met beide handen vast en schud deze goed heen en weer
 
Plaats de stoomgenerator op zijn kant met de Calc-Clean-spoeldop omhoog - verwijder de spoeldop

Leeg de stoomgenerator in de gootsteen


Vul het systeem met schoon water, schud nogmaals en leeg het (herhaal nog tweemaal voor het beste resultaat)

Draai de Calc-Clean-spoeldop stevig terug op de stoomgenerator